Thiên Tú là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tư nhân, chuyên sản xuất, lắp đặt và duy trì các trạm thu phát viễn thông. Được thành lập từ năm 2000 với 60 nhân viên, Thiên Tú đã phát triển hàng năm qua việc xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp mạnh mẽ, hợp tác và hiệu quả với khách hàng trong nhiều ngành.

Hiện nay Thiên Tú có trên 6900 nhân viên làm việc tại 8 cơ sở Thiên Tú. Xây dựng và phát triển hạ tầng mạng viễn thông; triển khai cơ sở hạ tầng 2G và 3G cho mạng di động (Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile) và là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, chăm sóc và liên lạc hàng đầu cho khách hàng chuyên nghiệp thông qua mạng lưới trao đổi điện thoại (mạng 1080). Vinaphone, Vietnamobile ....)

Xem thêm ...

Đơn giản, cảm hứng,

hiểu biết sâu sắc, và con người

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ BPO gồm dịch vụ khách hàng, dịch vụ nhập dữ liệu, dịch vụ email và sms, dịch vụ Tài chính - Tín dụng và Bảo hiểm. Trong 18 năm qua, dịch vụ của chúng tôi cho phép khách hàng của mình trở lại với những gì làm cho công việc kinh doanh của họ trở nên tuyệt vời bằng cách để lại những quy trình kinh doanh gian nan nhưng quan trọng cho các chuyên gia như chúng tôi.

Đơn giản, cảm hứng,

hiểu biết sâu sắc, và con người

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ BPO gồm dịch vụ khách hàng, dịch vụ nhập dữ liệu, dịch vụ email và sms, dịch vụ Tài chính - Tín dụng và Bảo hiểm. Trong 18 năm qua, dịch vụ của chúng tôi cho phép khách hàng của mình trở lại với những gì làm cho công việc kinh doanh của họ trở nên tuyệt vời bằng cách để lại những quy trình kinh doanh gian nan nhưng quan trọng cho các chuyên gia như chúng tôi.